Majolicategels uit de Braderijstraat

>>> Open PDF <<< (31,5 MB)

Antwerpen kende vanaf begin 16de eeuw, tot ca. 1630, een belangrijke productie van majolica sieraardewerk en tegels.

De afdeling archeologie van de stad Antwerpen ontving in 2014 een gift van 36 16de-eeuwse Antwerpse majolicategels afkomstig uit een pand in de Braderijstraat.

Op basis van het decor kan deze collectie opgedeeld worden in vijf grote groepen waarvan hierna, in volgorde van bespreking, telkens een voorstelling in het klein is weergegeven.

Groep 2

Groep 4 Groep 5

Groep 1

 

Groep 3

   

In deze studie worden, in een eerste deel, voor elke groep telkens de volgende vier onderwerpen behandeld: a) een gedetailleerde beschrijving van het decor van de tegels, b) hun situering binnen de Antwerpse inventaris van majolicategels, c) gegevens betreffende hun productieplaats en -periode en d) enkele kenmerken van de tegels onder de vorm van een catalogusdeel.

In het tweede deel worden deze tegels vergeleken met tegels uit gekende Antwerpse majolica-ateliers en vindplaatsen.

September 2015

Webmaster: Frans Caignie  mail to the Webmaster

Laatst bijgewerkt op: 09 januari 2020