Majolicategels en Inlegtegels
uit het verdwenen kasteel Gallifort
te Antwerpen-Deurne

 

>>> Open PDF <<<

Op het terrein van het vroegere kasteel Gallifort te Deurne bij Antwerpen werden gedurende de voorbij decennia meerdere malen archeologische opgravingen uitgevoerd. Hierbij werden in 1971 en 1972, maar ook nog in 1976, naast allerlei andere archeologische artefacten, fragmenten aangetroffen van zowel inlegtegels als majolicategels.
Deze vondsten werden kort nadien een eerste maal gesignaleerd in het heemkundig tijdschrift van Deurne.

In deze hernieuwde studie worden alle op de site aangetroffen tegeltypes in detail beschreven en gepositioneerd in de historische context van de 16de - begin 17de-eeuwse Antwerpse tegelproductie. Naast enkele minder frequent voorkomende tegeldecors, stemmen de gevonden tegeltypes overeen met wat op andere archeologische sites in Antwerpen werd aangetroffen en met algemeen als Antwerpse productie aangenomen stukken in de collecties van onze musea.
Observatie van de stukken zelf en de mogelijkheid om deze in kleur af te beelden, brengen enkele nooit eerder opgemerkte bijzonderheden aan het licht.

Dit artikel is een overdruk, met aangepaste lay-out, van het artikel gepubliceerd in Turninum. Volkskundemuseum Deurne, jaargang 2010-2.

Frans Caignie & Leon Geyskens
 

Webmaster: Frans Caignie  mail to the Webmaster

Laatst bijgewerkt op: 17 september 2015