Antwerpse majolica papkommen
geplaatst op de
"Vlaamse Topstukkenlijst"


Het Topstukkendecreet van de Vlaamse Gemeenschap gaat over de bescherming van roerend cultureel erfgoed dat voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moet blijven, omwille van zijn bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis. Met dat doel wordt een lijst opgesteld van zeldzame en onmisbare cultuurgoederen. Voor deze topstukken gelden beschermingsmaatregelen inzake fysische ingrepen.

De 63 papkommen uit de collectie van het Museum Maagdenhuis in de Lange Gasthuisstraat te Antwerpen zijn de eerste aardewerken stukken die een plek krijgen op deze Topstukkenlijst (1).

Al deze kommen werden volgens eenzelfde basispatroon ontworpen: ze hebben de vorm van een halve bol die op een lage standring rust en zijn voorzien van twee doorboorde drielobbige handvaten. Op de bovenzijde van deze polychrome papkommen is tinglazuur aangebracht, de onderzijde is bedekt met loodglazuur. De versiering van de binnenzijde is steeds een medaillon met de voorstelling van een vrouwen- of mannenbuste of met de afbeelding van de Madonna met het Jezuskind. Elk medaillon is omringd door een geschilderde rand van geometrische motieven of gestileerde bloemen. De huidige stand van kennis situeert de productie van deze stukken in het laatste kwart van de 16de eeuw en schrijft het schilderwerk toe aan Michiel Nouts. (2)

Deze erkenning als topstukken van het Vlaams roerend erfgoed is de aanleiding voor een hernieuwde studie van deze uitzonderlijke collectie die zal worden aangevat in het najaar van 2011. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door Leon Geyskens en Frans Caignie, in nauwe samenwerking met Daniël Christiaens, senior curator van het Museum Maagdenhuis. De studie van de 63 papkommen zal worden geplaatst in een ruimere context met archeologische vondsten uit de Antwerpse bodem en aan Antwerpen toe te schrijven stukken in andere collecties.

Lees meer op:
Belgisch Staatsblad
Museum Maagdenhuis
Curator in the spotlig
ht
 


(1) Belgisch Staatsblad, 29.04.2011: “Voorlopige opname van een verzameling roerende goederen in de lijst van het cultureel erfgoed van de Vlaamse gemeenschap”
(2) uit: Daniel Christiaens, Ceramiek, Museum Maagdenhuis, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, 1994.


 

Webmaster: Frans Caignie  mail to the Webmaster

Laatst bijgewerkt op: 18 december 2017