Laat 16de - vroeg 17de-eeuwse
Antwerpse majolica-tegeltableaus
met parelranddecor
                                                                                                                                                                                         studierapport

>>> Open PDF <<< (6,2 MB)

In mei 2007 werden de 38 majolica-tableautegels uit de collectie van Museum Plantin-Moretus teruggevonden.
Tot dan had Antwerpen het moeten stellen met een signalement en zwart-wit afbeeldingen die dateren uit 1945. Samen met tegels uit enkele andere collecties, zowel in binnenland als buitenland, zijn vandaag 59 tegels van dit type gekend. Dit is dan ook een ideale gelegenheid om deze meesterwerken van de Antwerpse majolicanijverheid via deze inventaris onder de aandacht te brengen.

Naast de drie gereconstrueerde tegeltableaus met parelrand wordt elke tegel afzonderlijk in kleur afgebeeld, met zijn specifieke kenmerken. De studie van elke afzonderlijke tegel en de onderlinge aansluiting van decors leidt uiteindelijk tot het bepalen van het aantal verschillende tegeltableaus dat van dit type gemaakt werd.

Nota:
Deze studie had niet gepubliceerd kunnen worden indien voor elk van de 58 tegels en tegelfragmenten én hun rugzijde een copyright vergoeding betaald had moeten worden. Voor een zelfstandig onderzoeker zou publiceren van onderzoeksresultaten met dergelijke kost niet haalbaar zijn. Deze publicatie geschiedt zonder enig winstoogmerk en beoogt enkel te informeren over de geschiedenis en vondsten van Antwerpse majolicategels.
Bijzondere dank is daarom verschuldigd aan de hiernavolgende musea en collectiehouders voor de toelating om foto’s van de tegels zonder kosten op te nemen in het studierapport:
- Museum Plantin-Moretus, Antwerpen (38 tegels)
- Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel (10 tegels)
- Museum Mayer Van den Bergh, Antwerpen (3 tegels)
- Historisch Museum, Rotterdam (3 tegels)
- Victoria & Albert Museum, Londen (2 tegels)
- Zilvermuseum Sterckshof, Deurne (1 tegel)
- privé verzamelaar huis Halmale (1 tegel).
- privé verzamelaar, Amsterdam (1 tegel).

Lectuur >>> Open PDF <<<
Van Herck, C. - 'Een vondst van Antwerpsche tegeltableaux uit het einde der XVIe eeuw', in: Koninklijke Oudheidkundige Kring van Antwerpen, Jaarboek XX en XXI, 1944-1945, p. 121-127.

versie 6: september 2019: toevoeging van Addenda VII.1 tot VII.3.

versie 5: juni 2012: volledige herziening en rangschikking in volgorde van de prentvoorbeelden van de Bijbelverhalen
versie 4: mei 2011: toevoeging van Bijlage VI: verslag uit 1944 betreffende de ontdekking van "de schatput"

versie 3: update februari 2011: foto's en kenmerken van de 10 tegels in
de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
versie 2: update oktober 2009: foto's van de gerestaureerde tegeltableaus in Museum Plantin-Moretus
versie 1: april 2009 

Webmaster: Frans Caignie  mail to the Webmaster 
Laatst bijgewerkt op: 27 september 2019